Ceník služeb

  • Ceny kalkulujeme na míru pro každého zákazníka.
  • Při trvalé spolupráci je možno dohodnout měsíční paušál.
  • Měsíční paušál je pro mnohé klienty výhodnější než účtování ceny za jednotlivé zaevidované položky.

Ceny ovlivňují následující faktory

  • Struktura firmy klienta a způsob jeho obchodování
  • Složitost účetních případů
  • Vedení skladu
  • Obchodní případy ve styku se zahraničím
  • Stav předávaných dokladů
  • Součinnost klienta
  • Sdílení dat