Daňová evidence

Daňová evidence pro zjištění základu daně z příjmů podle § 7b zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů – dříve jednoduché účetnictví – včetně zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH a předepsané záznamní povinnosti.

Daňovou evidenci vedou fyzické osoby s příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

Obsah daňové evidence, nikoliv způsob či forma jejího vedení, je zakotven v příslušných paragrafech zákona o daních z příjmů. Zákon o daních z příjmů velmi stručně stanoví, že poplatník vede údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně a o majetku a závazcích.

  • Peněžní deník
  • Kniha závazků a pohledávek
  • Evidence hmotného a nehmotného majetku
  • Evidence DPH; záznamní povinnost
  • Daňové přiznání
  • Silniční daň; ostatní daně
  • Přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
  • Zastupování klienta před finančním úřadem