Mzdy

  • Vyhotovení pracovních smluv
  • Vyhotovení DPČ a DPP (dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce)
  • Vyhotovení dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru
  • Přihlášení a odhlášení pracovníka na ČSSZ a zdravotní pojišťovně
  • Výplatní pásky
  • Výplatní listina včetně výčetky
  • Vedení mzdových listů a ELDP (evidenčních listů důchodového pojištění)
  • Zpracování převodních příkazů v tištěné formě nebo v elektronické podobě
  • Zastupování při kontrole sociálního a zdravotního pojištění a při kontrole daně
  • Sledování termínů povinných školení