Vedení účetnictví

Vedení účetnictví - dříve podvojného účetnictví - podle platných předpisů (zákon č.563/1991 Sb.o účetnictví, vyhláška č.500/2002 Sb. a české účetní standardy), roční účetní závěrka, inventarizace zůstatků na rozvahových účtech.

  • Vedení zákonem předepsaných účetních knih
  • Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání
  • Evidence DPH, záznamní povinnost
  • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
  • Skladová evidence zásob
  • Zpracování statistických výkazů
  • Dle požadavků klienta rozbory hospodaření, podklady pro banky, vnitřní firemní směrnice, výroční zpráva
  • Silniční daň, ostatní daně
  • Zastupování klienta u finančního úřadu
  • Rekonstrukce účetnictví předešlých období